O projekcie edycji dzieł organowych Jana Gawlasa

Kompozycje organowe Jana Gawlasa (1901-1965) stanowią ważną pozycję dla polskiej kultury muzycznej okresu międzywojennego i lat wojny. Gawlas opracowywał tradycyjne, znane pieśni polskie (np. Wśród nocnej ciszy, Czas radości wesołości, Kiedy ranne, Boże cos Polskę i inne) w postaci rozbudowanych preludiów i fug bądź fantazji chorałowych, oraz pieśni  zaczerpnięte z polskiego kancjonału Jerzego Heczki („Chorały Kościoła Jezusowego”) w postaci miniatur chorałowych. 

Twórczość tą charakteryzują bogate pomysły i mistrzowski warsztat kompozytorski – szczególnie jak chodzi o użycie technik polifonicznych, co stawia Gawlasa na czele twórców organowych tamtego czasu. Muzyka ta nawiązuje stylistycznie do niemieckiego późnego romantyzmu. Szczególnym źródłem inspiracji jest tu styl kompozycji Maxa Regera, choć znajdziemy też wpływy innych, późniejszych  twórców – np. J.N.Davida czy P.Hindemitha.

Rękopisy oraz odpisy tych kompozycji przechowywane są w Bibliotece Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Jest to najprawdopodobniej komplet jego zachowanej twórczości organowej.  

Celem projektu było przygotowanie materiału nutowego do wydania: sporządzeniem pełnego spisu i systematyki kompozycji, opracowanie komentarza krytycznego, przepisanie nut do programu edycyjnego, edycja wraz z korektami. W ramach projektu nagrane zostały kompozycje o tematyce Adwentowej i Bożonarodzeniowej.