Evangelisches Gesangbuch nr
EG
Śpiewnik Ewangelicki nr
ŚE
Ach Gott und Herr  233 O Boże mój 426
Ach Gott von Himmel sie darein  273 Ach Boże, spojrzyj z nieba 577
Ach wie flüchtig, ach wie nichtig  528 Ach jak marny, jak nietrwały 901
All Morgen ist ganz frisch und neu  440 Co rano łaska nowa Twa 474
Allein Gott in der Höh sei Ehr 179 Na wysokościach Bogu cześć 342
Alles ist an Gottes Segen  352 Ojcze, który  jesteś w niebie (M) 236
Aus meines Herzens Grunde 443 Z całego serca swego 491
Aus tiefer Not schrei ich zu Dir I, II 299 Z głębokiej nędzy w grzechu mym I, II 438
Befiehl du deine Wege 361 Polecaj drogi swoje i życia swego los 697
Bei dir, Jesu, will ich bleiben 406 Chcę przy Tobie zostać, Panie 782
Bis hierher hat mich Gott gebracht (T)
Du Lebensbrot Herr Jesu Christ (M)
329 Aż dotąd mnie prowadził Bóg (T)
Du Lebensbrot Herr Jesu Christ (M)
578
Christ ist erstanden 99 Chrystus Pan  wstał z martwych lub
Chrystus Pan zmartwychwstał
173
174
Christ lag in Todesbanden 101 Chrystus był w śmierci mocy 172
Christ unser Herr zum Jordan kam 202 Za wolą Ojca Chrystus Pan 397
Christe du Beistand deiner Kreuzgemeine (M)
Herr, unser Gott laß nicht zuschanden (T)
247 Chryste Obrońco zboru krzyżowego 544
Christe du Lamm Gottes 190.2 O Baranku Boży, który gładzisz 366
Christus der ist mein Leben  516 Tyś Chryste życiem moim 944
Christus der uns Seelig macht
(Łać: Patris sapientia)
77 Chrystus, który zbawia nas
tylko 8 zwrotka: Chryste Panie, pomóż nam 
114
Danket, danket dem Herrn (kanon) 336 Dziękuj Panu 591
Der lieben Sonne Licht und Pracht 479 Złotego słońca I, II 524
Der Mond ist aufgegangen 482 Już księżyc wzeszedł jasno 509
Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen
(The day thou gavest, Lord, is ended)
266 Dzień kończy się 504
Die güldne Sonne voll Freud und Wonne 449 Słońce złociste 486
Dir, dir o Höchster will ich singen 328 O Panie Tobie chcę zaśpiewać 610
Du Lebensbrot Herr Jesu Christ (M)
Bis hierher hat mich Gott gebracht (T)
329 Du Lebensbrot Herr Jesu Christ (M)
Aż dotąd mnie prowadził Bóg (T)
578
Du meine Seele singe 302 Zaśpiewaj duszo moja 629
Ein feste Burg ist unser Gott 362 Grodem mocnym jest Bóg wieczny lub
Warownym grodem jest nasz Bóg
259
265
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld (T)
An Wasserflüssen Babylon  (M)
83 Baranek niesie brzemię win (T)
An Wasserflüssen Babylon (M)
112
Eins ist not! Ach Herr dies eine 386 O potrzeba mi jednego 742
Erhalt uns Herr bei deinem Wort 193 Zachowaj nas przy Słowie Swym lub:
Zachowaj nas przy Swym Słowie
266
391
Es ist das Heil uns kommen her 342 Bóg dał zbawienie 630
Es ist ein Ros entsprungen 30 Cudowna różdżka wzrosła 45
Es ist genug (M)
Daß Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht (T)
375 Es ist genug (M)
Spełniło się! O, tak! Spełniło się! (T)
(Tłumaczenie pieśni:
Es ist vollbracht)
934
Es ist gewißlich an der Zeit 149 Przybliża się już sądny dzień 274
Freu dich sehr o meine Seele 524 Raduj się o duszo moja 932
Geh aus mein Herz und suche Freud 503 Zaśpiewaj pieśni, serce me 899
Geist des Glaubens, Geist der Stärke 137 Duchu wiary, duchu mocy 214
Gelobet seist du Jesu Christ 23 Pochwalon Jezu Chryste bądź 71
Gelobt sei Gott im höchsten Thron 104 Przed Boga tron pośpieszmy nieść 193
Gib dich zufrieden und sei stille M 371 Czyż tron Twój Panie 587
Gott aller Schöpfung heilger Herr 142 Bóg, wszechstworzenia święty Pan 245
Gott des Himmels und der Erde 445 Panie niebios oraz ziemi 482
Gottes Geschöpfe, komm zu hauf
(All creatures of our God and King)
514 Boże stworzenia skupcie się 888
Gottes Sohn ist kommen
(Łać: Ave hierarhia)
5 Boży Syn z górnego kraju 3
Herbei, o ihr Gläubgen (Łać. Adeste fideles)   45 Pośpieszcie o wierni 72
Herr Christ der einig Gottes Sohn 67 Jedyny Synu Boży 107
Herr Gott dich loben wir
(Łać.Te Deum laudamus)
191 Boże, chwalimy Cię!  368
Herr Jesu Christ Dich zu uns wendt 155 Ku nam się zwrócić Jezu chciej 299
Herr Jesu Christ du höchstes Gut 219 O Jezu duszom naszym (?) 403
Herz und Herz vereint zusammen 251 Serca razem połączone 564
Herzlibster Jezu was hast Du verbrochen 81 Jezu mój miły, w czymżeś tak przewinił 126
Herzlich tut mich verlangen (M)
O Haupt voll Blut und Wunden (T)
85 Serdecznie pragnę zgonu 933
Hier liegt vor deiner Majestät (M)
Die Sach ist Dein, Herr Jesu Christ (T)
593 Przed świętym majestatem Twym  434
Hinunten ist der Sonneschein 467 Słońca znikły już promienie I, II 518
Ich singe dir mit Herz und Mund 324 Pieśń wznoszą usta 619
Ich steh an deiner Krippe hier 37 Przy Twoim żłóbku stoję dziś 74
Ich weiss woran ich glaube 357 Wiem dobrze w Kogo wierzę 652
Ich will Dich lieben meine Stärke 400 Chcę kochać Ciebie Boży Synu 781
In dir ist Freude 398 Radość jest w Tobie 817
Ist Gott für mich so trete 351 Gdy ze mną Bóg 635
Jauchzt, alle Lande, Gott zu Ehren (T)
Nun saget Dank und lob... (M)
279 Niech śpiew narodów brzmi na ziemi (T)
Nun saget Dank und lob...(M)
606
Jerusalem du hochgebaute Stadt 150 Jeruzalem nadziemski grodzie 269
Jesu Kreuz, Leiden und Pein  78 Jezusa umęczenie (T) 129
Jesu meine Freunde 396 Jezu ma radości 795
Jesu meines Lebens Leben 86 Jezu, życia mego życie 127
Jesus Christus herrscht als König 123 Jezus jako Król panuje 207
Jesus Christus unser Heiland der von uns... 215 Jezus Chrystus, Zbawca ludzi  401
Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude 66 Jezus już przyszedł 108
Jesus meine Zuversicht 526 Jezus Chrystus ufność ma 916
Jesus soll die Losung sein 62 Jezu hasłem być nam chciej 94
Jesus nimmt die Sünder an 353 Jezus grzesznych przyjąć chce 637
Komm Heiliger  Geist, Herr Gott 125 O Duchu Święty, Boże przyjdź 220
Komm her zu mit spricht Gottes Sohn 361 Chodź do mnie już 663
Komm o komm du Geist des Lebens 134 Przyjdź, ach przyjdź, Duchu żywota 224
Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist
(Łać. Veni creator Spiritus)
126 Przyjdź Duchu Święty Stwórco 226
Kommt her, ihr seid geladen 213 Przystąpcie, zaproszeni 408
Kommt und laßt uns Christus ehren (T)
Den die Hirten lobeten sehre (M)
39 Do Chrystusa pośpieszajmy (T)
Den die Hirten lobeten sehre (M)
47
Laß mich dein sein und bleiben T 157 Własnością Twą, o Boże T 323
Liebe, die du mich zum Bilde 401 O Miłości, coś raczyła  811
Liebster Jezu wir sind hier 161 Jezu drogi myśmy się  295
Lob Gott getrost mit singen 243 Chwal Boga Ufnym śpiewem 525
Lobe den Herren o meine Seele 303 Chwałę daj Panu o duszo moja 586
Lobet den Herren alle die ihn ehren 447 Wielbijcie Pana, gdy ze snu wstajecie 489
Lobet den Herren den mächtigen König der Ehren 317 Pochwal mój duchu mocarza wielkiego 620
Lobt Gott ihr Christen alle gleich 27 Chrześcijanie wysławiajcie wraz 39
Lobt Gott, den Herrn der Herrlichkeit
Herr Gott dich loben alle wir (M)
300 Bóg wszechstworzenia święty Pan
Herr Gott dich loben alle wir (M)
245
Mache dich mein Geist bereit (T)
Straf mich nicht in deinem Zorn (M)
387 Bądź gotowy duchu mój (T)
Straf mich nicht in deinem Zorn (M)
717
Mach’s mit mir, Gott, nach deiner Güt 525 Mach’s mit mir, Gott, nach deiner Güt (M)
W ślad za mną! Woła Chrystus Pan (T)
764
Macht hoch die Tür 1 Podnieścież się wy, wierzchy bram 18
Meinen Jesus lass ich nicht 402 Jezu mój nie puszczę Cię I 796
Mir ist Erbarmung widerfahren 355 Ułaskawienia dostąpiłem 650
Mir nach, spricht Christus, unser Held (T)
Mach’s mit mir, Gott, nach deiner Güt (M)
385 W ślad za mną! Woła Chrystus Pan (T)
Mach’s mit mir, Gott, nach deiner Güt (M)
764
Mitten wir im Leben sind 518 W pośród życia jednak wciąż  śmiercią 280
Morgenglanz der Ewigkeit 450 Zorzo ranna wiecznych kras 492
Nun bitten wir den Heiligen Geist 124 Prośmy Ducha dziś świętego 222
Nun danket alle Gott 321 Dziękujmy Bogu wraz 593
Nun freut euch lieben Christen gmein 341 Niech cały się raduje świat 641
Nun jauchtz den Herren, alle Welt 288 Niech w Panu się raduje świat 607
Nun komm der Heiden Heiland 4 Zbawca ludów, Zbawca dusz, 30
Nun laßt uns den Leib begraben (M)
Nun legen wir den Leib ins Grab (T)
520 Pochowajmy ciało w grobie 930
Nun lasst uns Gott dem Herren 320 Chwałę Bogu oddajmy I, II 585
Nun lob mein Seel den Herren 289 Chwal duszo moja Pana 584
Nun saget Dank und Lob den Herren  (M) 294 Niech śpiew narodów brzmi na ziemi (M) 606
Nun singet und seid froh (Łać. In dulcj jubilo) 35 Radości wyraz dajmy (In dulci jubilo) 77
O daß ich tausend Zungen Hätte 330 Gdybym języków miał tysiące 594
O Gott du Frommer Gott 495 O Panie, Boże mój I, II 873
O Haupt voll Blut und Wunden T 85 O głowo coś zraniona 142
O Heiliger Geist, kehr bei uns ein 130 O Duchu Święty do nas zstąp 221
O hilft Christe Gottes Sohn 77
(8 zwr)
Chryste Panie, pomóż nam  114
O Jesu Christ mein Lebens Licht (M)
Ach lieber Herre Jesu Christ (T)
203 O Jezu Tyś światłością  mi  926
O Lamm Gottes unschuldig 190.1 Baranku Boży niewinny 345
365
O Traurigkeit, o Herzeleid 80 O żałości, o gorzkości 150
O welt ich muß dich lassen 521 Zostawiam cię mój świecie 954
O wie Seelig seit ihr doch ihr frommen (M)
Liebe, du ans Kreuz für uns (T)
415 O jakeście wy błogosławieni 924
Schmücke dich o liebe Seele 218 Przywdziej duszo strój odświętny 409
Schmückt das Fest mit Maien 135 W zieleń dzień ten strójcie 228
Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut 326 Niech będzie Najwyższemu cześć 605
Soll ich meinem Gott nicht singen 325 Czyżbym nie miał śpiewać Bogu 588
Sonne der Gerechtigkeit 263 Słońce prawdy wzejdź wśród nas 565
Straf mich nicht in deinem Zorn  (M)
Mache dich mein Geist bereit (T)
387 Straf mich nicht in deinem Zorn  (M)
Bądź gotowy duchu mój (T) 
717
Such, der da will ein ander Ziel 346 Kto chce niech szuka innych dróg 638
Tochter Zion 13 Córko Syjońska 9
Tut mir auf die schöne Pforte 166 Otwierajcie piękne bramy 306
Valet will ich dir geben 523 Już z tobą się rozstaję 918
Vater unser im Himmelreich 344 Ojcze nasz, co jesteś w niebie 613
Verleih uns Frieden gnädiglich
(Da pacem Domine)
421 Pokoju udziel swego nam 860
Von Gott will ich nicht lassen 365 Nie puści  Boga swego przenigdy dusza 687
Von Himmel hoch da komm ich her 24 Jam z niebios zszedł I, II 54
Von Himmel kamm der Engel Schar 25 Pasterzom w świętej nocy 69
Wachet auf ruft uns die Stimme 147 Zbudźcie się - tak ci wołają 282
Warum sollt ich mich denn grämen 370 Dokąd mam się w troskach męczyć 670
Was Gott will das ist wohlgetan 364 Co czyni Bóg, jest dobrze tak 665
Was mein Gott will daß geschehe allzeit 364 Co Bóg mój chce 664
Wenn mein Stündlein vorhanden ist 522 Gdy chwilka już nadejdzie ma 908
Wenn wir in höchsten Nöten sein 366 Gdy bieda jest największa 419
Wenn wir in Höchsten Nöten sein 366 W najtrudniejszej dla nas chwili 435
Wer nur dem Lieben Gott lässt walten 369 Kto los swój złożył I, II 680
Wer weiss wie nahe mir mein Ende 530 Kto wie jak blisko  me skonanie 919
Werde munter mein Gemüte 475 Ocknij się o duszo moja 516
Wie schön leucht uns der Morgenstern 70 Jak pięknie nam jutrzenka lśni 105
Wie soll ich Dich empfangen 11 Jak mam powitać Ciebie 11
Wir danken dir, Herr Jesu Christ,  79 O Chryste sprawiedliwość Twa 643
Wir glauben all 183 Wierzymy, że jedyny Bóg 357
Wir wollen singen ein Lobgesang
(Aeterno gratias Patris)
141 Zaśpiewać chcemy chwały pieśń 243
Wunderbarer König 327 Królu nasz przedziwny 600
Zieh ein zu deinen Toren 133 Przystąpcie zaproszeni 408