Śpiewnik Ewangelicki ŚE
nr
Evangelisches Gesangbuch EG
nr
Ach Boże, spojrzyj z nieba 577 Ach Gott von Himmel sie darein  273
Ach jak marny, jak nietrwały 901 Ach wie flüchtig, ach wie nichtig  528
Aż dotąd mnie prowadził Bóg (T)
Du Lebensbrot Herr Jesu Christ (M)
578 Bis hierher hat mich Gott gebracht (T)
Du Lebensbrot Herr Jesu Christ (M)
329
Baranek niesie brzemię win (T)
An Wasserflüssen Babylon (M)
112 Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld (T)
An Wasserflüssen Babylon  (M)
83
Baranku Boży niewinny 345
365
O Lamm Gottes unschuldig 190.1
Bądź gotowy duchu mój (T)
Straf mich nicht in deinem Zorn (M)
717 Mache dich mein Geist bereit (T)
Straf mich nicht in deinem Zorn (M)
387
Boże stworzenia skupcie się 888 Gottes Geschöpfe, komm zu hauf
(All creatures of our God and King)
514
Boże, chwalimy Cię!  368 Herr Gott dich loben wir
(Te Deum laudamus)
191
Boży Syn z górnego kraju 3 Gottes Sohn ist kommen
(Ave hierarhia)
5
Bóg dał zbawienie 630 Es ist das Heil uns kommen her 342
Bóg wszechstworzenia święty Pan 245 Lobt Gott, den Herrn der Herrlichkeit
(Herr Gott dich loben alle wir)
300
Bóg, wszechstworzenia święty Pan 245 Gott aller Schöpfung heilger Herr 142
Chcę przy Tobie zostać, Panie 782 Bei dir, Jesu, will ich bleiben 406
Chcę kochać Ciebie Boży Synu 781 Ich will Dich lieben meine Stärke 400
Chodź do mnie już 663 Komm her zu mit spricht Gottes Sohn 361
Chryste Obrońco zboru krzyżowego 544 Christe du Beistand deiner Kreuzgemeine (M)
Herr, unser Gott laß nicht zuschanden (T)
247
Chryste Panie, pomóż nam  114 O hilft Christe Gottes Sohn 77 (8 zwr)
Chrystus był w śmierci mocy 172 Christ lag in Todesbanden 101
Chrystus Pan  wstał z martwych lub
Chrystus Pan zmartwychwstał
173
174
Christ ist erstanden 99
Chrystus, który zbawia nas  - tylko 8 zwrotka: Chryste Panie, pomóż nam  114 Christus der uns Seelig macht
(Patris sapientia)
77
Chrześcijanie wysławiajcie wraz 39 Lobt Gott ihr Christen alle gleich 27
Chwal Boga Ufnym śpiewem 525 Lob Gott getrost mit singen 243
Chwal duszo moja Pana 584 Nun lob mein Seel den Herren 289
Chwałę Bogu oddajmy I, II 585 Nun lasst uns Gott dem Herren 320
Chwałę daj Panu o duszo moja 586 Lobe den Herren o meine Seele 303
Co Bóg mój chce 664 Was mein Gott will daß geschehe allzeit 364
Co czyni Bóg, jest dobrze tak 665 Was Gott will das ist wohlgetan 364
Co rano łaska nowa Twa 474 All Morgen ist ganz frisch und neu  440
Córko Syjońska 9 Tochter Zion 13
Cudowna różdżka wzrosła 45 Es ist ein Ros entsprungen 30
Czyż tron Twój Panie 587 Gib dich zufrieden und sei stille M 371
Czyżbym nie miał śpiewać Bogu 588 Soll ich meinem Gott nicht singen 325
Do Chrystusa pośpieszajmy (T)
Den die Hirten lobeten sehre (M)
47 Kommt und laßt uns Christus ehren (T)
Den die Hirten lobeten sehre (M)
39
Dokąd mam się w troskach męczyć 670 Warum sollt ich mich denn grämen 370
Du Lebensbrot Herr Jesu Christ (M)
Aż dotąd mnie prowadził Bóg (T)
578 Du Lebensbrot Herr Jesu Christ (M)
Bis hierher hat mich Gott gebracht (T)
329
Duchu wiary, duchu mocy 214 Geist des Glaubens, Geist der Stärke 137
Dzień kończy się 504 Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen
(The day thou gavest, Lord, is ended)
266
Dziękuj Panu 591 Danket, danket dem Herrn (kanon) 336
Dziękujmy Bogu wraz 593 Nun danket alle Gott 321
Es ist genug (M)
Spełniło się! O, tak! Spełniło się! (T)
(Tłumaczenie pieśni:
Es ist vollbracht)
934 Es ist genug (M)
Daß Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht (T)
375
Gdy bieda jest największa 419 Wenn wir in höchsten Nöten sein 366
Gdy chwilka już nadejdzie ma 908 Wenn mein Stündlein vorhanden ist 522
Gdy ze mną Bóg 635 Ist Gott für mich so trete 351
Gdybym języków miał tysiące 594 O daß ich tausend Zungen Hätte 330
Grodem mocnym jest Bóg wieczny lub
Warownym grodem jest nasz Bóg
259
265
Ein feste Burg ist unser Gott 362
Jak mam powitać Ciebie 11 Wie soll ich Dich empfangen 11
Jak pięknie nam jutrzenka lśni 105 Wie schön leucht uns der Morgenstern 70
Jam z niebios zszedł I, II 54 Von Himmel hoch da komm ich her 24
Jedyny Synu Boży 107 Herr Christ der einig Gottes Sohn 67
Jeruzalem nadziemski grodzie 269 Jerusalem du hochgebaute Stadt 150
Jezu drogi myśmy się  295 Liebster Jezu wir sind hier 161
Jezu hasłem być nam chciej 94 Jesus soll die Losung sein 62
Jezu ma radości 795 Jesu meine Freunde 396
Jezu mój miły, w czymżeś tak przewinił 126 Herzlibster Jezu was hast Du verbrochen 81
Jezu mój nie puszczę Cię I 796 Meinen Jesus lass ich nicht 402
Jezu, życia mego życie 127 Jesu meines Lebens Leben 86
Jezus Chrystus ufność ma 916 Jesus meine Zuversicht 526
Jezus Chrystus, Zbawca ludzi  401 Jesus Christus unser Heiland der von uns... 215
Jezus grzesznych przyjąć chce 637 Jesus nimmt die Sünder an 353
Jezus jako Król panuje 207 Jesus Christus herrscht als König 123
Jezus już przyszedł 108 Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude 66
Jezusa umęczenie (T)
129 Jesu Kreuz, Leiden und Pein  78
Już księżyc wzeszedł jasno 509 Der Mond ist aufgegangen 482
Już z tobą się rozstaję 918 Valet will ich dir geben 523
Królu nasz przedziwny 600 Wunderbarer König 327
Kto chce niech szuka innych dróg 638 Such, der da will ein ander Ziel 346
Kto los swój złożył I, II 680 Wer nur dem Lieben Gott lässt walten 369
Kto wie jak blisko  me skonanie 919 Wer weiss wie nahe mir mein Ende 530
Ku nam się zwrócić Jezu chciej 299 Herr Jesu Christ Dich zu uns wendt 155
Mach’s mit mir, Gott, nach deiner Güt (M)
W ślad za mną! Woła Chrystus Pan (T)
764 Mach’s mit mir, Gott, nach deiner Güt 525
Na wysokościach Bogu cześć 342 Allein Gott in der Höh sei Ehr 179
Nie puści  Boga swego przenigdy dusza 687 Von Gott will ich nicht lassen 365
Niech będzie Najwyższemu cześć 605 Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut 326
Niech cały się raduje świat 641 Nun freut euch lieben Christen gmein 341
Niech śpiew narodów brzmi na ziemi (M) 606 Nun saget Dank und Lob den Herren  (M) 294
Niech śpiew narodów brzmi na ziemi (T)
Nun saget Dank und lob...(M)
606 Jauchzt, alle Lande, Gott zu Ehren (T)
Nun saget Dank und lob... (M)
279
Niech w Panu się raduje świat 607 Nun jauchtz den Herren, alle Welt 288
O Baranku Boży, który gładzisz 366 Christe du Lamm Gottes 190.2
O Boże mój 426 Ach Gott und Herr  233
O Chryste sprawiedliwość Twa 643 Wir danken dir, Herr Jesu Christ,  79
O Duchu Święty do nas zstąp 221 O Heiliger Geist, kehr bei uns ein 130
O Duchu Święty, Boże przyjdź 220 Komm Heiliger  Geist, Herr Gott 125
O głowo coś zraniona 142 O Haupt voll Blut und Wunden T 85
O jakeście wy błogosławieni 924 O wie Seelig seit ihr doch ihr frommen (M)
Liebe, du ans Kreuz für uns (T)
415
O Jezu duszom naszym (?) 403 Herr Jesu Christ du höchstes Gut 219
O Jezu Tyś światłością  mi  926 O Jesu Christ mein Lebens Licht (M)
Ach lieber Herre Jesu Christ (T)
203
O Miłości, coś raczyła  401 Liebe, die du mich zum Bilde 401
O Panie Tobie chcę zaśpiewać 610 Dir, dir o Höchster will ich singen 328
O Panie, Boże mój I, II 873 O Gott du Frommer Gott 495
O potrzeba mi jednego 742 Eins ist not! Ach Herr dies eine 386
O żałości, o gorzkości 150 O Traurigkeit, o Herzeleid 80
Ocknij się o duszo moja 516 Werde munter mein Gemüte 475
Ojcze nasz, co jesteś w niebie 613 Vater unser im Himmelreich 344
Ojcze, który  jesteś w niebie (M) 236 Alles ist an Gottes Segen  352
Otwierajcie piękne bramy 306 Tut mir auf die schöne Pforte 166
Panie niebios oraz ziemi 482 Gott des Himmels und der Erde 445
Pasterzom w świętej nocy 69 Von Himmel kamm der Engel Schar 25
Pieśń wznoszą usta 619 Ich singe dir mit Herz und Mund 324
Pochowajmy ciało w grobie 930 Nun laßt uns den Leib begraben (M)
Nun legen wir den Leib ins Grab (T)
520
Pochwal mój duchu mocarza wielkiego 620 Lobet den Herren den mächtigen König der Ehren 317
Pochwalon Jezu Chryste bądź 71 Gelobet seist du Jesu Christ 23
Podnieścież się wy, wierzchy bram 18 Macht hoch die Tür 1
Pokoju udziel swego nam 860 Verleih uns Frieden gnädiglich
(Da pacem Domine)
421
Polecaj drogi swoje i życia swego los 697 Befiehl du deine Wege 361
Pośpieszcie o wierni 72 Herbei, o ihr Gläubgen (Adeste fideles)   45
Prośmy Ducha dziś świętego 222 Nun bitten wir den Heiligen Geist 124
Przed Boga tron pośpieszmy nieść 193 Gelobt sei Gott im höchsten Thron 104
Przed świętym majestatem Twym  434 Hier liegt vor deiner Majestät (M)
Die Sach ist Dein, Herr Jesu Christ (T)
593
Przy Twoim żłóbku stoję dziś 74 Ich steh an deiner Krippe hier 37
Przybliża się już sądny dzień 274 Es ist gewißlich an der Zeit 149
Przyjdź Duchu Święty Stwórco 226 Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist
(Veni creator Spiritus)
126
Przyjdź, ach przyjdź, Duchu żywota 224 Komm o komm du Geist des Lebens 134
Przystąpcie zaproszeni 408 Zieh ein zu deinen Toren 133
Przystąpcie, zaproszeni 408 Kommt her, ihr seid geladen 213
Przywdziej duszo strój odświętny 409 Schmücke dich o liebe Seele 218
Radości wyraz dajmy (In dulci jubilo) 77 Nun singet und seid froh (In dulcj jubilo) 35
Radość jest w Tobie 817 In dir ist Freude 398
Raduj się o duszo moja 932 Freu dich sehr o meine Seele 524
Serca razem połączone 564 Herz und Herz vereint zusammen 251
Serdecznie pragnę zgonu 933 Herzlich tut mich verlangen (M)
O Haupt voll Blut und Wunden (T)
85
Słońca znikły już promienie I, II 518 Hinunten ist der Sonneschein 467
Słońce prawdy wzejdź wśród nas 565 Sonne der Gerechtigkeit 263
Słońce złociste 486 Die güldne Sonne voll Freud und Wonne 449
Straf mich nicht in deinem Zorn  (M)
Bądź gotowy duchu mój (T) 
717 Straf mich nicht in deinem Zorn  (M)
Mache dich mein Geist bereit (T)
387
Tyś Chryste życiem moim 944 Christus der ist mein Leben  516
Ułaskawienia dostąpiłem 650 Mir ist Erbarmung widerfahren 355
W najtrudniejszej dla nas chwili 435 Wenn wir in Höchsten Nöten sein 366
W pośród życia jednak wciąż  śmiercią 280 Mitten wir im Leben sind 518
W ślad za mną! Woła Chrystus Pan (T)
Mach’s mit mir, Gott, nach deiner Güt (M)
764 Mir nach, spricht Christus, unser Held (T)
Mach’s mit mir, Gott, nach deiner Güt (M)
385
W zieleń dzień ten strójcie 228 Schmückt das Fest mit Maien 135
Warownym grodem jest nasz Bóg  lub
Grodem mocnym jest Bóg wieczny 
259
265 
Ein feste Burg ist unser Gott  362
Wielbijcie Pana, gdy ze snu wstajecie 489 Lobet den Herren alle die ihn ehren 447
Wiem dobrze w Kogo wierzę 652 Ich weiss woran ich glaube 357
Wierzymy, że jedyny Bóg 357 Wir glauben all 183
Własnością Twą, o Boże T 323 Laß mich dein sein und bleiben T 157
Z całego serca swego 491 Aus meines Herzens Grunde 443
Z głębokiej nędzy w grzechu mym I, II 438 Aus tiefer Not schrei ich zu Dir I, II 299
Za wolą Ojca Chrystus Pan 397 Christ unser Herr zum Jordan kam 202
Zachowaj nas przy Słowie Swym lub:
Zachowaj nas przy Swym Słowie
266
391
Erhalt uns Herr bei deinem Wort 193
Zaśpiewać chcemy chwały pieśń 243 Wir wollen singen ein Lobgesang
(Aeterno gratias Patris)
141
Zaśpiewaj duszo moja 629 Du meine Seele singe 302
Zaśpiewaj pieśni, serce me 899 Geh aus mein Herz und suche Freud 503
Zbawca ludów, Zbawca dusz, 30 Nun komm der Heiden Heiland 4
Zbudźcie się, tak ci wołają 282 Wachet auf, ruft uns die Stimme 147
Złotego słońca I, II 524 Der lieben Sonne Licht und Pracht 479
Zorzo ranna wiecznych kras 492 Morgenglanz der Ewigkeit 450
Zostawiam cię mój świecie 954 O welt ich muß dich lassen 521