Jan Gawlas (1901-1965)

  • śląski kompozytor, pedagog, organista, chórmistrz. Urodzony na Zaolziu, działał w Cieszynie oraz na Górnym Śląsku. Był rektorem Akademii Muzycznej w Katowicach
  • jest jednym z najbardziej znaczących polskich kompozytorów muzyki organowej I połowy XX wieku. Skomponował 52 opracowania chorałowe oraz 7 większych kompozycji (preludia, fantazje i fugi). Kompozycje te są swego rodzaju unikatem na tle polskiej twórczości organowej I połowy XX wieku.  
  • organowa twórczość chorałowa Jana Gawlasa ma również znaczenie hymnologiczne. Utrwala bowiem unikalny repertuar pieśni religijnej protestanckiego Śląska Cieszyńskiego
  • niniejszy materiał powstała w ramach stypendium twórczego MKiDN w roku 2019. Przedmiotem prac była edycja rękopisów i przygotowanie do druku organowych dzieł Jana Gawlasa jak również nagranie wybranych kompozycji.  Rękopisy oraz odpisy tych kompozycji przechowywane są w Bibliotece Akademii Muzycznej im. K.Szymanowskiego w Katowicach. Jest to najprawdopodobniej komplet jego zachowanej twórczości organowej.