Marek Pilch

Muzyk instrumentalista. Urodzony w Cieszynie, studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie organów i klawesynu, następnie odbył studia podyplomowe w Hochschule für Musik w Trossingen (Niemcy), jako stypendysta DAAD.  Obecnie prowadzi działalność pedagogiczną i koncertową jako organista, klawesynista i kameralista.  Współpracuje z zespołami muzyki dawnej, prowadzi też własny zespół kameralny.  Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Klawesynu i Historycznych Praktyk Wykonawczych na Akademii Muzycznej w Katowicach. W roku 2011 uzyskał tytuł Doktora Sztuki. Angażował się w działalność muzyczną Kościoła Ewangelickiego w Polsce.  Przez pewien czas był  organistą w parafii w Wiśle Centrum, następnie w parafii św. Krzysztofa we Wrocławiu. Na zlecenie wydawnictwa Augustana brał udział w redakcji części nutowej Śpiewnika Ewangelickiego (Augustana, 2002) oraz był współautorem Choralnika (Augustana, 2005). W roku 2002 założył we Wrocławiu Ewangelicki Instytut Muzyki Sakralnej. Na rzecz tego instytutu, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Badań i Utrzymania Śląskich Organów (VEESO) udało się pozyskać 16 głosowe organy (Paul Ott, 1965) z Brüderkirche w Lippstadt. W ramach tej działalności gromadzi specjalistyczną literaturę związaną z hymnologią ewangelicką. W latach 2013-15 prowadził na UMFC w Warszawie cykl wykładów w ramach przedmiotu: „hymnologia protestancka”, na Wydziale Instrumentalnym. Niniejszy projekt jest kolejnym etapem realizacji zainteresowań hymnologicznych.