O projekcie – informacje

Projekt powstał w oparciu o stypendium twórcze z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie muzyka, przyznanego na drugą połowę roku 2016.

Nazwa projektu

Podstawy hymnologii protestanckiej. Zebranie, usystematyzowanie i rozpowszechnienie materiałów.

Opis projektu

Hymnologia protestancka to przedmiot wprowadzony w ramy kształcenia muzycznego w Polsce przez niektóre uczelnie wyższe. Brak jest jakichkolwiek materiałów polskojęzycznych na ten temat. Projekt zakłada zebranie i usystematyzowanie podstawowej wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem jej kontekstu polskiego, przydatności praktycznej i wartości edukacyjnej.

Rezultatem będzie przygotowanie materiału (tekst, przykłady nutowe, audio) do publikacji w formie podręcznika, artykułów naukowych oraz popularyzowanych poprzez stronę internetową. Głównym adresatem są muzyczne środowiska szkolne i akademickie, melomani, środowiska kościelne.

Szczegółowy opis przedsięwzięcia

W latach 2013/15 autor prowadził na UMFC w Warszawie wykłady z przedmiotu: „hymnologia protestancka”. Celem przedmiotu było uzupełnienie luki w wykształceniu muzyków (w szczególności organistów i muzyków kościelnych), dotyczącej znajomości kontekstu kulturowego w jakim powstawała duża część repertuaru muzycznego (np. kompozycje Scheidta, Bacha, Mendelssohna, Regera i in.).

Chorał protestancki jest zagadnieniem szerokim i wielowątkowym… Poprzez rozprzestrzenienie się i adaptacje w kancjonałach (XVI w.) stał się obecny w kulturze i języku Polskim, zaś wiele tekstów i melodii funkcjonuje do dziś. Chorał protestancki jest więc częścią kultury Polskiej.

Opracowania tematów wykładów koncentrowały się zasadniczo na aspekcie muzycznym chorałów. Dodatkowo włączona została również tematyka kultury muzycznej Śląska Cieszyńskiego, ośrodka o szczególnym znaczeniu dla polskiego nurtu chorału ewangelickiego. Na uwagę zasługuje tu twórczość muzyczna Jana Gawlasa (dotychczas niepublikowana). Twórczość ta stanowi przedmiot odrębnych badań autora.

W ramach projektu, celem autora jest uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości związanych z powyższym tematem w zakresie podstawowym. Materiał uporządkowany będzie pod kątem metodycznym, i popularno­naukowym. Powstanie podręcznik składający się z części tekstowej oraz części nutowej o charakterze metodycznym i praktycznym. Ponadto część materiału publikowana będzie (po zakończeniu okresu stypendium) poprzez stronę internetową. Strona zawierać będzie ponadto przykłady audio, przygotowane przez autora, których celem będzie rozszerzenie adresatów tematyki o grono nie­muzyków.

Chorał protestancki zasymilował się w kulturze polskiej i jest przedmiotem zainteresowań współczesnych muzyków, szczególnie w kontekście obchodów 500 lecie Reformacji.

Podstawową grupą odbiorców opracowanego tematu mają być środowiska muzyków akademickich, w szczególności organistów i muzyków kościelnych, środowiska melomanów oraz różne środowiska kościelne.

Rezultat przedsięwzięcia

  • Przygotowany materiał do podręcznika, składający się z części tekstowej oraz nutowej.
  • Strona internetowa, zawierająca podstawowe treści na temat chorału protestanckiego.
  • Nagrania – przykłady chorałów z wykorzystaniem opracowań o charakterze użytkowym – kancjonałowych oraz artystycznych.