Chorał protestancki

tak nazywane są w Polsce ewangelickie pieśni kościelne. Mimo problemów z poprawnością tego pojęcia (por. artykuł: Czym jest chorał protestancki?), został on wykorzystany jako tytuł strony, ponieważ zadomowił się w polskiej literaturze muzycznej i muzykologicznej, oraz jest powszechnie stosowany – szczególnie wśród muzyków, gdzie stał się wyróżnikiem konfesyjnym i jakościowym pieśni ewangelickich. 

Hymnologia ewangelickia

jest dyscypliną naukową powstałą w XIX wieku. Zajmuje się  badaniem pieśni religijnych, wraz z ich tekstami, melodiami, autorami, oraz kontekstem historyczno-kulturowym. Do jej obszaru badań należą też zagadnienia dotyczące wartościowania, estetyki, kultury, form, funkcji i recepcji pieśni. 

Ewangelicka pieśń kościelna

jest w swym przesłaniu i funkcji zjawiskiem kościoła, w swej warstwie językowej zjawiskiem poezji, a w swej warstwie melodycznej zjawiskiem muzycznym.

Do jej zbadania stosowane są więc metody pochodzące z różnych obszarów nauki: teologii (teologia praktyczna, liturgika, historia kościoła, historia pobożności, biblistyka), filologii (literaturoznawstwo, językoznawstwo), muzykologii (historia muzyki, nauka o źródłach, analiza muzyczna, folklor), etnologii, kulturoznawstwa i księgoznawstwa.

Celem tej strony

jest popularyzacja chorału protestanckiego od strony muzyczno-praktycznej. Głównym obszarem zainteresowania jest relacja pomiędzy ewangelicką pieśnią kościelną a muzyką artystyczną i praktyką wykonawczą. Publikowane treści mają charakter popularnonaukowy i edukacyjny.

Jest to strona autorska, powstała w oparciu o realizację projektu naukowo-artystycznego, zrealizowanego w ramach stypendium twórczego MKiDN. Informacje o projekcie...